bokmålsordboka
-sifret, -sifra
ADJEKTIV
I sammensetninger: med så mange sifre som førsteleddet sier
Tresifret, sekssifret
nynorskordboka
Ingen artikler funnet for "-sifret" i nynorskordboka