bokmålsordboka
-sifret, -sifra
ADJEKTIV
I sammensetninger: med så mange sifre som førsteleddet sier
Tresifret, sekssifret
nynorskordboka
-sifra
ADJEKTIV
Med så mange siffer som førsteleddet nemner; til dømes i sekssifra