bokmålsordboka
-sidet, -sida
ADJEKTIV
Av side
I sammensetninger:
Som har så mange sider som førsteleddet sier
Tresidet, mangesidet
Som har sider av det slag som førsteleddet sier
Likesidet
Rødsidet, svartsidet
nynorskordboka
-sida
ADJEKTIV
Av side
Som har så mange eller slike sider som førsteleddet nemner; jamfør sidete, til dømes i firesida, firsida, jamsida, likesida og parsida