bokmålsordboka
Ingen artikler funnet for "-rova" i bokmålsordboka
nynorskordboka
-rova
ADJEKTIV
Av rove
Med slik rove som førsteleddet nemner; til dømes stuttrova