bokmålsordboka
Ingen artikler funnet for "-per" i bokmålsordboka
nynorskordboka
-per
SUBSTANTIV
Etter namnet Per, frå Peter
I personnemning; til dømes i busteper og bustper