bokmålsordboka
-ose
SUBSTANTIV
Fransk av glucose ‘druesukker’
Suffiks i substantiv som betegner hydrokarbon- og proteinstoffer, i ord som cellulose
-ose
SUBSTANTIV
Latin, gresk -osis av, gresk osis ‘lidelse’
Suffiks i substantiv som betegner en unormal tilstand, særlig sykdom, i ord som trikinose, tuberkulose
nynorskordboka
-ose
SUBSTANTIV
Truleg av glukose
I substantiv som står for kjemiske sambindingar, særleg nytta i namn på sukkersambindingar og andre hydrokarbon; til dømes i cellulose og sellulose
-ose
SUBSTANTIV
Latin, gresk -osis av, gresk osis ‘liding’
I substantiv som står for ein unormal tilstand, særleg sjukdom; til dømes trikinose og tuberkulose