bokmålsordboka
-oid
ADJEKTIV
Samme opprinnelse som -id; med o
-id
nynorskordboka
-oid
SUBSTANTIV
Av gresk og latin -oides ‘med liknande form’
-oid
ADJEKTIV
Opphavleg -id; med O frå førsteleddet
Liknande; til dømes i diploid, haploid og paranoid