bokmålsordboka
-nomi
SUBSTANTIV
Fra gresk av nomos ‘lov’
Suffiks: -kunnskap, -herredømme, i ord som
Astronomi, økonomi, autonomi
nynorskordboka
-nomi
SUBSTANTIV
Frå gresk av nomos ‘lov’
Kunnskap, herredøme i det som førsteleddet nemner; til dømes i astronomi, autonomi og økonomi