bokmålsordboka
Ingen artikler funnet for "-nik" i bokmålsordboka
nynorskordboka
-nik
SUBSTANTIV
Av russisk -nik
Medlem av slik rørsle eller gruppe som førsteleddet seier; nytta i somme importord; til dømes i ord som beatnik, refusnik og sputnik