bokmålsordboka
-nad
SUBSTANTIV
Norrønt -naðr, av -aðr med -n- fra verb på -na, senere også fra perfektum partisipp og adjektiv på -n, for eksempel sakne, buen
Suffiks brukt til å danne substantiv, særlig av verb, men også av adjektiv, i ord som bunad, dugnad, kostnad, søknad
nynorskordboka
-nad
SUBSTANTIV
Norrønt -naðr av -aðr med n frå verb på -na, seinare òg frå perfektum partisipp og adjektiv på -n; til dømes sakne, buen
Nytta til å lage substantiv, særleg av verb, men òg av adjektiv; til dømes i bunad, fagnad, kostnad, saknad, søknad og trunad