bokmålsordboka
Ingen artikler funnet for "-myld" i bokmålsordboka
nynorskordboka
-myld
ADJEKTIV
Sjå mylde
Som har slik mold som førsteleddet nemner; til dømes i daudmyld