bokmålsordboka
-munnet, -munna
ADJEKTIV
Med slik munn som førsteleddet nevner
Løsmunnet, stormunnet
nynorskordboka
-munna
ADJEKTIV
Som har slik munn som førsteleddet nemner; -mynt; i ord som lausmunna og rappmunna