bokmålsordboka
Ingen artikler funnet for "-morfi" i bokmålsordboka
nynorskordboka
-morfi
SUBSTANTIV
Av gresk morphe ‘form’
Med slik form, skapnad som førsteleddet seier; til dømes i dimorfi og heteromorfi