bokmålsordboka
-morf
ADJEKTIV
Av gresk morphe ‘form’
Med slik form som førsteleddet angir; i ord som antropomorf, heteromorf og polymorf
nynorskordboka
-morf
ADJEKTIV
Av gresk morphe ‘form’
Som er forma slik førsteleddet seier; til dømes i isomorf og xeromorf
-morfi
SUBSTANTIV
Av gresk morphe ‘form’
Med slik form, skapnad som førsteleddet seier; til dømes i dimorfi og heteromorfi