bokmålsordboka
-minded
ADJEKTIV
Engelsk av mind ‘sinn, tenkemåte’
Som er vant med, innstilt på, interessert i det som førsteleddet nevner, -bevisst, i ord som bilminded, serviceminded
nynorskordboka
-minded
ADJEKTIV
Engelsk av mind ‘meining, tenkjemåte’
Som er van med, innstilt på, medviten om, interessert i det som føreleddet nemner; til dømes i serviceminded