bokmålsordboka
-master
SUBSTANTIV
Fartøy med så mange master som førsteleddet nevner, i ord som tremaster
nynorskordboka
-masta, -mastra
ADJEKTIV
Med så mange master som førsteleddet seier; til dømes i firemasta og firemastra