bokmålsordboka
-master
SUBSTANTIV
Fartøy med så mange master som førsteleddet nevner, i ord som tremaster
nynorskordboka
-mastar
SUBSTANTIV
Skip med så mange master som førsteleddet seier; til dømes i tomastar og tremastar