bokmålsordboka
-mani
SUBSTANTIV
Samme opprinnelse som mani
Suffiks i substantiv med gresk førsteledd som betegner en unormal tilbøyelighet eller urimelig forkjærlighet for det som førsteleddet nevner, i ord som
Bibliomani, kleptomani, pyromani
nynorskordboka
-mani
SUBSTANTIV
Same opphav som mani
I ord med gresk førsteledd: sjukleg trong etter eller urimeleg hug til det som førsteleddet seier; til dømes i bibliomani, kleptomani og pyromani