bokmålsordboka
-lytt
SUBSTANTIV
Gresk lytos ‘løselig, som kan løses’
Suffiks som angir at det som hele ordet står for, kan gå, går eller har gått igjennom en viss prosess; jamfør -lyse; i ord som
Amfolytt, elektrolytt
nynorskordboka
-lytt
SUBSTANTIV
Gresk lytos ‘oppløyseleg’
Stoff som er utsett for ein (oppløysings)prosess som er nemnd med ord på -lyse; til dømes i amfolytt og elektrolytt