bokmålsordboka
-lytisk
ADJEKTIV
Gresk lytikos ‘oppløselig’
Suffiks: oppløsende, i ord som
Analytisk, elektrolytisk
nynorskordboka
-lytisk
ADJEKTIV
Gresk lytikos ‘oppløyseleg’ av lysis; sjå -lyse
Oppløysande; til dømes i elektrolytisk og katalytisk