bokmålsordboka
-litt
SUBSTANTIV
Av gresk lithos ‘stein’
Suffiks: av stein, -stein, i ord som
Kryolitt, krysolitt, monolitt
nynorskordboka
-litt
SUBSTANTIV
Av gresk lithos ‘stein’
(noko av) stein; til dømes i kryolitt, krysolitt og monolitt