bokmålsordboka
-lendt
ADJEKTIV
Av lende
Som har slikt lende som forleddet angir, i ord som
Brattlendt, myrlendt
nynorskordboka
-lendt
ADJEKTIV
Av lende
Som har slikt lende som førsteleddet nemner; til dømes i brattlendt, myrlendt og ulendt