bokmålsordboka
-frøing SUBSTANTIV
Etterledd i ord for plantetype; i ord som dekkfrøing og nakenfrøing