bokmålsordboka
-foting, -føtting SUBSTANTIV
Individ med slike eller så mange føtter som forleddet sier, i ord som
Armfoting, årefoting, fir(e)foting, tofoting