bokmålsordboka
-fotet, -fota, -føtt
ADJEKTIV
Av fot
Med slik fot som førsteleddet angir; i ord som barfotet og barfota
Med det antall føtter som førsteleddet angir; i ord som tofotet og tofota
nynorskordboka
-fota
ADJEKTIV
Av fot
Med slik fot som førsteleddet nemner; i ord som lettfota og storfota
Med så mange føter som førsteleddet nemner; i ord som firfota og firefota