bokmålsordboka
-fobi SUBSTANTIV
Etterledd som lager substantiv som betegner noe en frykter; i ord som agorafobi og klaustrofobi