bokmålsordboka
-fobi
SUBSTANTIV
Etterledd som lager substantiv som betegner noe en frykter; i ord som agorafobi og klaustrofobi
nynorskordboka
-fobi
SUBSTANTIV
Etterledd som lagar substantiv som nemner noko ein fryktar; i ord som agorafobi og klaustrofobi