bokmålsordboka
-fob
SUBSTANTIV
Av gresk phobos ‘angst’
Etterledd i ord for person som har frykt for, eller motvilje mot, det som førsteleddet nevner; i ord som anglofob
-fob
ADJEKTIV
Av gresk -phobos ‘som frykter’
Som har frykt for det som førsteleddet nevner; i ord som xenofob
-fobi
SUBSTANTIV
Etterledd som lager substantiv som betegner noe en frykter; i ord som agorafobi og klaustrofobi
nynorskordboka
-fob
SUBSTANTIV
Av gresk phobos ‘otte’
Etterledd i ord for person som skyr eller ottast det førsteleddet nemner; i ord som anglofob
-fob
ADJEKTIV
Av gresk -phobos ‘som fryktar’
Som skyr eller ottast det førsteleddet nemner; i ord som hydrofob
-fobi
SUBSTANTIV
Etterledd som lagar substantiv som nemner noko ein fryktar; i ord som agorafobi og klaustrofobi