bokmålsordboka
-fob SUBSTANTIV Av gresk phobos ‘angst’
Etterledd i ord for person som har frykt for, eller motvilje mot, det som førsteleddet nevner; i ord som anglofob
-fob ADJEKTIV Av gresk -phobos ‘som frykter’
Som har frykt for det som førsteleddet nevner; i ord som xenofob
-fobi SUBSTANTIV
Etterledd som lager substantiv som betegner noe en frykter; i ord som agorafobi og klaustrofobi