bokmålsordboka
-fjerding SUBSTANTIV
Etterledd i betegnelse for person fra det stedet som førsteleddet angir; i ord som kvæfjerding, rødøyfjerding og tysfjerding