bokmålsordboka
-fjerding
SUBSTANTIV
Etterledd i betegnelse for person fra det stedet som førsteleddet angir; i ord som kvæfjerding, rødøyfjerding og tysfjerding
nynorskordboka
-fjerding
SUBSTANTIV
Etterledd inemning for person frå staden førsteleddet nemner; i ord som gildeskålfjerding, kvæfjerding og meløyfjerding