bokmålsordboka
-fast
ADJEKTIV
Etterledd som uttrykker at noe sitter fast eller er festet i noe; i ord som gulvfast og golvfast
Etterledd som uttrykker at noe er sikkert og stabilt; i ord som trofast, trufast og vannfast
Etterledd som uttrykker at noen eller noe blir hindret av det førsteleddet nevner; i ord som skårfast og værfast
nynorskordboka
-fast
ADJEKTIV
Etterledd som uttrykkjer at noko sit fast eller er festa i noko; i ord som golvfast og landfast
Etterledd som uttrykkjer at noko er trygt og stabilt; i ord som eldfast, hugfast og prinsippfast
Etterledd som uttrykkjer at nokon eller noko blir hindra av det førsteleddet nemner; i ord som snøfast og vêrfast