bokmålsordboka
-faset, -fasa ADJEKTIV Av fase
Om vekselstrøm: etterledd i ord der førsteleddet viser antall fase; i ord som enfaset og enfasa