bokmålsordboka
-faset, -fasa
ADJEKTIV
Av fase
Om vekselstrøm: etterledd i ord der førsteleddet viser antall fase; i ord som enfaset og enfasa
nynorskordboka
-fasa
ADJEKTIV
Av fase
Om vekselstraum: etterledd i ord der førsteleddet fortel om talet på fase; i ord som fleirfasa og einfasa