bokmålsordboka
-ete, -et ADJEKTIV Norrønt -óttr, opprinnelig ‘forsynt med, tilknyttet til’
Etterledd brukt for å lage adjektiv som viser til å være full av eller kjennetegnet ved det grunnordet nevner; i ord som beinete, beinet og benet