bokmålsordboka
-etasjes ADJEKTIV
Etterledd som angir antall etasjer; i ord som enetasjes og treetasjes