bokmålsordboka
-etasjes
ADJEKTIV
Etterledd som angir antall etasjer; i ord som enetasjes og treetasjes
nynorskordboka
-etasjes
ADJEKTIV
Etterledd som nemner talet på etasjar; i ord som einetasjes og toetasjes