bokmålsordboka
-ete, -et
ADJEKTIV
Norrønt -óttr, opprinnelig ‘forsynt med, tilknyttet til’
Etterledd brukt for å lage adjektiv som viser til å være full av eller kjennetegnet ved det grunnordet nevner; i ord som beinete, beinet og benet
-etasjes
ADJEKTIV
Etterledd som angir antall etasjer; i ord som enetasjes og treetasjes
nynorskordboka
-etasjes
ADJEKTIV
Etterledd som nemner talet på etasjar; i ord som einetasjes og toetasjes
-ete
ADJEKTIV
Norrønt -óttr, opphavleg ‘forsynt med, samhøyrig med’
Etterledd brukt for å lage adjektiv som viser til eigenskapen å vere full av eller særmerkt ved det grunnordet nemner; i ord som flekkete, krokete og tullete