bokmålsordboka
Ingen artikler funnet for "-bygdar" i bokmålsordboka
nynorskordboka
-bygdar
SUBSTANTIV
Etterledd i nemning for person frå den staden som førsteleddet nemner; i ord som skodjebygdar og ørskogbygdar