bokmålsordboka
-bladet, -blada
ADJEKTIV
Med slike blad eller med så mange blad som førsteleddet angir; i ord som smalbladet, smalblada og tynnbladet
nynorskordboka
-blada
ADJEKTIV
Med slike blad eller med så mange blad som førsteleddet nemner; i ord som femblada og storblada