bokmålsordboka
-bladet, -blada ADJEKTIV
Med slike blad eller med så mange blad som førsteleddet angir; i ord som smalbladet, smalblada og tynnbladet