bokmålsordboka
-bølt
ADJEKTIV
Av bol
Som er bygd, bosatt, eller som har bosatt seg slik som førsteleddet angir; i ord som mangbølt
nynorskordboka
-bølt
ADJEKTIV
Av bol
Som er bygd, busett, eller som har busett seg slik som førsteleddet nemner; i ord som einbølt, fleirbølt og trongbølt