bokmålsordboka
-båren, -båret
ADJEKTIV
Av bære med betydning ‘transportere’
Etterledd brukt til å lage adjektiver som viser hvordan noe eller noen er transportert; i ord som flybåren og flybåret
nynorskordboka
Ingen artikler funnet for "-båret" i nynorskordboka